osmnácté zasedání školního žákovského parlamentu

Poslední zasedání letošního školního roku se neslo v duchu hodnocení činnosti a práce parlamentu – jak celku, tak i jeho členů. Zhodnotili jsme všechny akce, které proběhly i které neproběhly, a snažili jsme se zamyslet nad tím, co se příště může nebo by mělo udělat lépe.

Ukončení posledního zasedání letošního školního roku

18. zasedání školního žákovského parlamentu

25.6. 2014

 

–          10 zástupců tříd

–          problém s vyhlášením parlamentu (Yana obíhala třídy, ale ne všechny)

–          volby – vzhledem k malému počtu přítomných proběhnou až v září

o   prozatímní návrhy na příští rok – předsedkyně Kateřina Lajčáková, místopředseda Lukáš Prediger, mluvčí Micgaela Turková

o   promyslet osvědčené členy na role

–          zhodnocení akcí

o   volba zástupců tříd – zlepšit informovanost

o   příprava 1. zasedání – přespání bylo fajn, přišlo hodně dětí, ale pak v průběhu roku odpadaly – návrh Vali: „Každé dva měsíce udělat nějakou pořádnou akci, aby se lidé o parlament zajímali“ – zhodnocení rolí – téměř nikdo neplnil dobře svou funkci (hlavně nástěnkáři selhali, fotografové, novináři, ale v poslední době i mluvčí a kronikáři…)

o   úvodní zasedání – nepovedla se volba některých zástupců – neplnili své funkce

o   Helloween – některé děti z 1. stupně se masek bály

  • Návrh: šlo by to příště spojit s diskotékou
  • Příště to udělat jako soutěž – vyhlásit nejlepší masky nebo nejvíce masek ze třídy

o   Barevný týden – zdařilá akce

  • Někteří si z toho dělali jen srandu
  • Návrh Matyáše: zapojit Barevný týden i do výuky (do Vv ad.)

o   Téma jídelna – zdařilá akce – velké zlepšení

o   Vánoční akademie – neproběhla – špatná organizace, příště začít mnohem dříve; návrh – udělat to pro celou školu

o   Soutěž tříd o nejhezčí vánoční výzdobu – poměrně vydařené, příští rok zřejmě opět ve spolupráci s deváťáky

o   Deskové hry – málo lidí, ale bylo to fajn

o   Výlet parlamentu v lednu – neproběhl, nedostatečná domluva, příště začít dříve

o   Valentýnská přáníčka – podařená akce – dobrá organizace

o   Diskotéka v maskách – v pořádku, ale příště zlepšit hudbu (jiný DJ, lepší výběr písniček, nechat jednu písničku dojet až do konce atd.)

  • Výherci za masky – aby jich bylo méně a aby dostali větší ceny

o   Den učitelů – na 1. stupni celkem podařené, 2. stupeň se moc nezapojil

  • Návrhy – popřát učitelům rozhlasem
  • Větší zapojení, kontrolovat, zda něco připravují

o   Téma hřiště – bez přičinění parlamentu se začalo něco dít, uvidíme, jak to dopadne a toto téma otevřeme znovu příští rok na jaře

o   Úklid hřiště – velmi dobrá akce, ale přišlo málo lidí, více zapojit celou školu i parlament

  • Negativní: už je tam opět bordel

o   Velikonoční výstava – nikdo se nezapojil do její tvorby, ztratily se obrázky z 2. stupně

o   6. ZŠ hledá talent – příště zlepšit organizaci, udělat to jako soutěž a více to propagovat

o   Květinový den – opět akci někteří jedinci bojkotovali, přišlo jim to trapné – více informovat, propagovat (nejen rozhlas, ale i plakáty, lépe přesvědčit…)

o   Výlet parlamentu – přesunut na záři 2014

o   Volby parlamentu – proběhnou v září 2014

–          Závěrečné hodnocení – každý řekl 1 slovo, které podle něj charakterizuje činnost parlamentu (př. spolupráce, zpoždění, málo účastníků, zábava, soudržnost apod.)

–          Ukončení posledního zasedání letošního školního roku